PREOBRAZBA SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA V EVROPI
Mestna občina Velenje je na pomembnem razpotju, saj je pred nami izredno zahtevno obdobje prestrukturiranja, ki se ga kljub številnim izzivom veselimo, saj ga vidimo kot priložnost za nadaljnji razvoj in načrtovanje mesta. Stremimo k celostnemu zelenem prehodu in smo ponosni, da smo bili izbrani v Misijo EU 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

Intenzivno pripravljamo razvojne projekte, aktivno sodelujemo v različnih delovnih skupinah (tudi na nivoju Evropske unije), da bomo lahko izpeljali kakovostno in pravično prestrukturiranje regije. Zavedamo se, da bo eden ključnih projektov preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, saj moramo v naslednjih letih preiti na nov vir, ki bo tako z vidika financ kot izvedbe zelo zahteven.

Že v lanskem letu smo pripravili odmevno mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja, na kateri smo se seznanili s praksami v tujini glede priprave zakonodaje, zagotavljanja finančnih virov ter podpore v okviru pravičnega prehoda. Pridobili smo izkušnje in številne stike predstavnikov evropskih držav, ki so nam v pomoč pri načrtovanju nadaljnjih korakov.

 

Letos septembra, v mesecu, ko Velenje praznuje občinski praznik, bomo pripravili mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost 2022, in sicer v sredo, 21. septembra, v Domu kulture Velenje. Tema letošnje mednarodne konference je PREOBRAZBA SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA v EU. Uradni začetek načrtujemo ob 10. uri. Konferenca bo izvedena na hibriden način v Velenju. Na konferenco, ki bo potekala v živo in preko spleta, so kot govorci vabljeni predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske banke, pristojna ministrstva, predstavniki prijateljskih mest iz EU in Balkana.

OGLEJTE SI PROGRAM KONFERENCE 2022
KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA?

Konferenca je namenjena vsem, del pravičnega prehoda, od strokovnjakov, ponudnikov rešitev do lokalne skupnosti. Namenjena je lokalnim oblastem partnerskih mest, lokalnim skupnostim in odločevalcem ter vsem prebivalcem Mestne občine Velenje, da slišijo, kakšne rešitve ponujajo v Evropi in kako se druga mesta spopadajo s to situacijo. Želimo slišati pilotne primere in primere dobrih praks iz tujine, hkrati pa pričakujemo tudi smernice s strani EU in Slovenije. Na konferenco, ki bo potekala v živo in preko spleta, so kot govorci vabljeni predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske banke, pristojna ministrstva, deležniki iz drugih mest in regij idr.

CILJI KONFERENCE

Če bomo v procesu prestrukturiranja uspešni, bo gospodarstvo Savinjsko-šaleške regije tudi v prihodnje prepoznano kot razvojno najuspešnejše v državi. Prehod iz premoga je pomemben proces, ki bo imel dolgoročne posledice na gospodarstvo in bo močno vplival na sektor energetike v naši državi. Zato moramo temelje, ki bodo omogočili, da bo ta proces pravičen, skupaj premišljeno zastaviti. Različni deležniki moramo združiti znanja in moči, da zagotovimo urejen prehod, ki bo pravičen za delavce, premogovno skupnost ter za državljanke in državljane.

GOVORCI IN GOSTJE KONFERENCE 2022

mag. Bojan Kumer minister

Ministrstvo za infrastrukturo

Peter Dermol župan

Mestna občina Velenje

mag. Aleksander Mervar direktor družbe ELES

mag. Alex Sogaard Moreno Portfolio manager

Zavod Green Hub Denmark, občina Aalborg

Linkedin
mag. Gašper Škarja Direktor

Komunalno podjetje Velenje

dr. Mitja Janža Geološki zavod Slovenije

mag. Hugues Defréville Generalni direktor in soustanovitelj

Newheat

Linkedin
dr. Šarūnas Bruzgė ekonomist za okolje pri JASPERS

Evropska investicijska banka

mag. Gregor Goričar vodja Službe za relacije z inštitucijami EU

PROGRAM KONFERENCE
21. september 2022 I 9:00 – 18:00 MODERATORKA: Anja Križnik Tomažin
01 9:00 - 09:45 Kava dobrodoŠliceSprejem udeležencev
03 10:00 - 10:30

Otvoritev konference Peter Dermol, župan, Mestna občina Velenje
mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES
mag. Bojan Kumer, minister, Ministrstvo za infrastrukturo

04 10:30 – 11:10

PANEL 1: DEKARBONIZACIJA SISTEMOV DALJINSKEGA OGREVANJA DO 2030

mag. Luis Galiano-Bastarrica, politični pomočnik, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko - DG REGIO
Florian F. Woitek, politični uradnik, Generalni direktorat za energijo - DG ENERGY

05 11:00 – 11:30 odmor
06 11:30 – 12:00 PANEL 2: FINANČNA PODPORA IN INSTRUMENTI TEHNIČNIH POMOČIdr. Šarūnas Bruzgė, Evropska investicijska banka
mag. Greg Gebrail, višji strokovnjak za energetiko, Politika trajnostne infrastrukture in priprava projektov, Evropska banka za obnovo in razvoj
07 12:00 – 13:00 PANEL 3: PRIMERI V EVROPImag. Hugues Defréville, Generalni direktor in soustanovitelj, Newheat
Jean-François Mougard, generalni direktor, predstavnik komunalnih služb Haute-Saintonge
Ing. Karsten Ivan, projektni vodja, Hornonitrianske bane Prievidza, Inc. Slovaška
mag. Alex Sogaard Moreno, Portfolio manager, zavod Green Hub Denmark, občina Aalborg
08 13:00 – 14:15 KOSILO
09 14:15 – 15:15 PANEL 4: Proces preobrazbe sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji
Klemen Košir, direktor, Urad za zeleni prehod, Ministrstvo za infrastrukturo
dr. Mitja Janža, Geološki zavod Slovenije
dr. Chandrasekhar Ramakrishnan generalni direktor, ILF Consulting Engineers Avstrija
dr. Marko Agrež, tehnični direktor, Energetika Ljubljana
mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje
10 15:15 – 15:40 ODMOR
11 15:40 – 17:00 OKROGLA MIZA Z ZAKLJUČKI NA TEMO DALJINSKO OGREVANJE V VELENJUMODERATOR: Boštjan Krajnc, direktor, KSSENA

Udeleženci:
Peter Dermol, župan, Mestna občina Velenje
mag. Gregor Goričar, koordinator direktorja družbe za strategije in inovacije v družbi ELES
mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje
dr. Šarūnas Bruzgė, ekonomist za okolje pri JASPERS, Evropska investicijska banka
mag. Vlasta Stojak, sekretarka v kabinetu ministra, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
mag. Erik Potočar, vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije, Ministrstvo za infrastrukturo
predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Uršula Menih Dokl, predsednica, Šaleško EKO gibanje
12 17:00 – 17:30 PONUDNIKI REŠITEV 5 min “kratka predstavitev”:
Esotech - mag.Robert Hudournik, član vodstva podjetja Esotech d.d., predsednik Grozda daljinske energetike Slovenije in Nejc Kolerič, vodilni projektant energetskih sistemov
Kolektor - mag. Dejan Brozovič, vodja energetskih in trajnostnih produktov
Tiki Hvac - Peter Šilc, prokurist
Newheat - Hrvoje Milosević, vodja poslovnega razvoja – Daljinsko ogrevanje – Srednja/Vzhodna Evropa in Nicolas Graveline, vodja mednarodnega razvoja
Siemens Energy - Benjamin Černoša, odgovorna oseba za trženje in prodajo toplotnih črpalk Siemens Energy
13 17:30 POGOSTITEV IN MREŽENJE
**Pridružujemo si pravico do spremembe programa**
PREZENTACIJE GOVORCEV
ORGANIZATORJI IN Soorganizatorji konference
držav
govorcev
programskih usmeritev
udeležencev