21. september 2023LIVE STREAM
DIVERZIFIKACIJA IN GOSPODARSKI RAZVOJ PREMOGOVNIH REGIJ V EVROPI
Mestna občina Velenje je na pomembnem razpotju, saj je pred nami izredno zahtevno obdobje prestrukturiranja, ki se ga kljub številnim izzivom veselimo, saj ga vidimo kot priložnost za nadaljnji razvoj in načrtovanje mesta. Stremimo k celostnemu zelenem prehodu in smo ponosni, da smo bili izbrani v Misijo EU 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

Že dve leti zapored smo organizirali mednarodno konferenco, na kateri smo se srečali s predstavniki evropskih držav in regij ter spoznali izkušnje iz tujine, dobre prakse in prihodnji razvoj Evropske unije. Prva konferenca je bila osredotočena na Evropski zeleni dogovor in prve korake k pravičnemu prestrukturiranju, leta 2022 pa je bila glavna tema Transformacija sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi. Tema letošnje mednarodne konference je DIVERZIFIKACIJA IN GOSPODARSKI RAZVOJ PREMOGOVNIH REGIJ V EVROPI. Želimo biti pripravljeni na to pot z vsebinami, programi in ukrepi, da bomo lahko izpeljali kakovostno in pravično prestrukturiranje regije.

Vabimo vas na letošnjo mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost 2023, ki bo v četrtek, 21. septembra 2023 v veliki kino dvorani Hotela Paka (Rudarska cesta 1, 3320 Velenje). Tema letošnje mednarodne konference je DIVERZIFIKACIJA IN GOSPODARSKI RAZVOJ PREMOGOVNIH REGIJ V EVROPI. Uradni začetek je predviden ob 10. uri. Sklepi konference bodo zagotovo dobro izhodišče in usmeritev za pripravo zakona o prestrukturiranju, ki bo podprl in zagotovil pogoje za pravičen in uspešen gospodarski razvoj premogovne regije v času in po izstopu iz premogovništva in preobrazbo v zeleno gospodarstvo.

OGLEJTE SI PROGRAM KONFERENCE
KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA?

Konferenca je namenjena vsem, del pravičnega prehoda, od strokovnjakov, ponudnikov rešitev do lokalne skupnosti. Namenjena je lokalnim oblastem partnerskih mest, lokalnim skupnostim in odločevalcem ter vsem prebivalcem Mestne občine Velenje, da slišijo, kakšne rešitve ponujajo v Evropi in kako se druga mesta spopadajo s to situacijo. Želimo slišati pilotne primere in primere dobrih praks iz tujine, hkrati pa pričakujemo tudi smernice s strani EU in Slovenije. Konferenca bo potekala v živo na lokaciji v veliki kino dvorani Hotel Paka.

CILJI KONFERENCE

Če bomo v procesu prestrukturiranja uspešni, bo gospodarstvo Savinjsko-šaleške regije tudi v prihodnje prepoznano kot razvojno najuspešnejše v državi. Prehod iz premoga je pomemben proces, ki bo imel dolgoročne posledice na gospodarstvo in bo močno vplival na sektor energetike v naši državi. Zato moramo temelje, ki bodo omogočili, da bo ta proces pravičen, skupaj premišljeno zastaviti. Različni deležniki moramo združiti znanja in moči, da zagotovimo urejen prehod, ki bo pravičen za delavce, premogovno skupnost ter za državljanke in državljane.

PRIDRUŽITE SE NAM
REGISTRACIJA
PROGRAM KONFERENCE
21. september 2023 10:00 – 15:30
Moderator: Marko Govek
01 9:30 - 10:00VELIKA KINO DVORANA VELENJE Registracija in kava dobrodošliceUradni sprejem udeležencev
02 10:00 - 10:15 uvodni nagovori Peter Dermol, župan, Mestna občina Velenje
Boris Goličnik, župan, Občina Šoštanj
Matjaž Han, minister, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
03 10:15 - 11:15

PANEL 1 - RAZVOJ PREMOGOVNIH REGIJ Agnès Monfret, vodja enote, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (REGIO)
Sander Happaerts, koordinator Sklada za pravičen prehod, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko
Veronique Marx, vodja ekipe Just Transition ENER B1, Generalni direktorat za energijo (ENER)
Matevž Frangež, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

04 11:15 – 12:15

PANEL 2: INFRASTRUKTURA IN PODPORA GOSPODARSTVU
poslovne cone, pomen poslovne-ekonomske infrastrukture za nadaljnji gospodarski razvoj


David Pitschmann, Lakeside Science and Technology Park, Austria
Marco Schindler, vodja organa za usklajevanje in spremljanje, Ministrstvo za regionalni razvoj Svobodne dežele Saške
Jan Bondaruk, namestnik direktorja za okoljsko inženirstvo, Centralni rudarski inštitut (GIG), Katovice

Iztok Mori, direktor, Mestna občina Velenje

05 12:15 – 12:35 ODMOR ZA KAVO IN PRIGRIZEK
06 12:35 – 14:00 PANEL 3: DIVERZIFIKACIJA GOSPODARSTVA
Tomaž Korošec, izvršni podpredsednik, Hisense Gorenje Europe, d.o.o.
Marko Mavec, generalni direktor, Premogovnik Velenje, d. o. o.
Martin Rojnik, direktor, Grashka d.o.o.
Alenka Kikec, direktorica, Zavod za turizem Šaleške doline
Mitja Repše, direktor financ in prava, PharmaLinea d.o.o.
07 14:00 – 15:00 PANEL 4: SPODBUDE ZA GOSPODARSTVO Piotr Sikora, glavni specialist, Posebna ekonomska cona Katovice
Blaž Golob, direktor, HELIOT Europe
Karla Sitar, vodja, Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, Mestna občina Velenje
Sibil Klančar, generalna direktorica, Direktorat za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
08 15:00 – 16:00 OKROGLA MIZA NA TEMO ZAKONA O PRESTRUKTURIRANJU REGIJE SAŠA   Udeleženci:
Peter Dermol, župan, Mestna občina Velenje
Andreja Katič, državna sekretarka, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Sibil Klančar, generalna direktorica, Direktorat za razvojna sredstva, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Matjaž Švagan, župan, Občina Zagorje ob Savi
Janko Pogorelčnik, direktor, Šolski center Velenje
09 16:00 KOSILO IN ZAKLJUČEK KONFERENCE
**Pridružujemo si pravico do spremembe programa**
REGISTRACIJA
ORGANIZATORJI konference
CENTER ZA PRAVIČNI PREHOD SAŠA REGIJE
Nacionalna strategija za izstop iz premoga določa dve območji, kjer je že prišlo oziroma bo prišlo do opuščanja pridobivanja premoga skladno s cilji evropskega zelenega dogovora: Zasavsko regijo in Savinjsko-Šaleško regijo. Za vsako regijo je sprejet Območni načrt za pravični prehod, ki določa glavne cilje prehoda, pričakovane rezultate in predvidene vrste operacij.

Območni načrt določa tudi organiziranost na državnem in regijskem nivoju za izvajanje nacionalne strategije za izstop iz premoga. Pod okriljem Razvojne agencije SAŠA je formiran Center za pravični prehod (CPP), ki predstavlja podporno okolje vsem procesom za prestrukturiranje premogovne regije SAŠA.

CPP je vstopna točka za potencialne prijavitelje projektov in glavna informacijska točka za informiranje in obveščanje vseh ciljnih skupin, ki zajemajo odločevalce na nivoju države, resorna ministrstva, javne agencije in organe v sklopu ministrstev, Evropsko komisijo in druge organe Evropske unije, lokalne skupnosti v regiji, javna podjetja in javne zavode, gospodarske subjekte in delodajalska združenja ter zbornice, nevladne organizacije, sindikate, civilne iniciative, vzgojno-izobraževalne in strokovne organizacije ter vse ostale deležnike, med katerimi so seveda tudi prebivalci regije in ostali zainteresirani državljani.

CPP SAŠA ima kot povezovalec vseh deležnikov znotraj regije in izven nje nosilno vlogo v procesu tranzicije in prestrukturiranja, pri tem pa izvaja naslednje aktivnosti:

- vzpostavlja lokalna partnerstva in mreže za potrebe izvajanja projektov oz. operacij; 

 - izvajanja usposabljanja za krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev; 

- zagotavlja podporo pri pripravi projektov vse od spodbujanja projektnih idej, priprave vlog in izdelave investicijske dokumentacije do realizacije; 

- spremlja izvajanje projektov in nudi podporo pri projektnem upravljanju; 

- evidentira prostorsko in okoljsko degradirana območja in v sodelovanju z ostalimi deležniki kreira vizijo o revitalizaciji dediščine povezane s premogovništvom; 

-  pripravlja analize in študije, potrebne za učinkovito izvajanje strategije in z njo povezanih programov, ukrepov ter projektov. 

 

CPP koordinira aktivnosti ostalih prej omenjenih deležnikov v SAŠA regiji, kot so mladi, nevladne organizacije, socialni partnerji, gospodarski subjekti, lokalne skupnosti itd., v zvezi z izvajanjem Območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije. Pravični prehod je priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Naša lepša, boljša prihodnost je v rokah nas samih.

držav
govorcev
programskih usmeritev
udeležencev
REGISTRACIJA
SLOVENSKI OBRAZEC
English form